SUPERSPECIALITY

CARDIOLOGY

Dr. Pavan Kumar P. Rasalkar Associate Professor
Dr. N Somashekhar Asst. Cardiologist
Dr. Nagaraju A.S Asst. Professor

UROLOGY

Dr. Madhusudhan.H.R. Professor
Dr.Hanumantharaju.B.K. Associate Professor

GASTROENTEROLOGY

Dr. R Sahadev Professor and HOD
Dr. Preethan K.N Associate Professor

NEUROSURGERY

Dr. Naveen M.A Assistant Professor

NEONATOLOGY

Dr. Sunil.B Professor

PAIN MANAGEMENT

Dr. Ashok Kumar B.K Associate Professor

VASCULAR SURGERY

Dr.Ravi Kumar B.L Professor and HOD

PLASTIC SURGERY

Dr.Balaji.R. Professor
Dr. S.G Mahesh Associate Professor
Dr.Mali Chethan S.M Assistant Professor

NEPHROLOGY

Dr.Sunil.R Associate Professor

MEDICAL ONCOLOGY

Dr.Pandu Associate Professor

PAEDIATRIC SURGERY

Dr.Ravikiran K Associate Professor
Dr.Pramod S Associate Professor

SURGICAL ONCOLOGY

Dr.Pandu Associate Professor

PEDIATRIC NEONATOLOGY

Dr. M.S. Mahadeviah Consultant

KIMS © 2021 All Rights Reserved Developed By:DeemSoft